Magazyny energii

Magazyny energii – technologia na miarę przyszłości

Sektor energetyczny w Polsce dynamicznie się rozwija. Powstają kolejne elektrownie wodne i wiatrowe. W ostatnich latach intensywnie wykorzystuje się też panele fotowoltaiczne. Zwiększający się udział odnawialnych źródeł energii w gospodarce stawia przed nami liczne wyzwania związane z jej przechowywaniem. Magazyny energii stanowią klucz do efektywnego i racjonalnego wykorzystania posiadanych zasobów.

Magazyny energii

Magazyny energii – technologia na miarę przyszłości

Sektor energetyczny w Polsce dynamicznie się rozwija. Powstają kolejne elektrownie wodne i wiatrowe. W ostatnich latach intensywnie wykorzystuje się też panele fotowoltaiczne. Zwiększający się udział odnawialnych źródeł energii w gospodarce stawia przed nami liczne wyzwania związane z jej przechowywaniem. Magazyny energii stanowią klucz do efektywnego i racjonalnego wykorzystania posiadanych zasobów.

Czym jest magazyn energii?

Magazyn energii pozwala na przechowywanie energii elektrycznej, czyli magazynowanie prądu wtedy, gdy jego produkcja (np. z fotowoltaiki) jest większa niż bieżące zużycie. Takie urządzenia odbierają energię w celu ponownego jej udostępnienia do późniejszego wykorzystania.

Jeśli posiadamy magazyn energii, mamy możliwość wykorzystania 100% energii wyprodukowanej przez naszą instalację fotowoltaiczną. Dzięki temu stajemy się niezależni od sieci energetycznej, a nasza działalność zabezpieczona jest na wypadek przerw w dostawie prądu lub awarii sieci energetycznej.

Zastosowanie magazynu energii

Magazynowanie energii wyprodukowanej w dzień przez instalację fotowoltaiczną do wykorzystania wieczorem

Magazynowanie prądu zakupionego
w tańszej taryfie

Zabezpieczenie na wypadek przerwy
w dostawie prądu

Wsparcie sieci elektroenergetycznej

Współczesne sieci energetyczne stają się coraz bardziej zaawansowane, a co za tym idzie – zdecentralizowane. Magazyny prądu odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu ich stabilności poprzez zarządzanie różnicami między wytwarzaniem, a zapotrzebowaniem na energię. Ponadto, integrują zasoby z odnawialnych źródeł z ogólnym systemem energetycznym.

Ratunek w przypadku awarii

Domowe magazyny energii elektrycznej okazują się nieocenione w razie nieprzewidzianych przerw w dostawie prądu. Mogą one działać jako zapasowe akumulatory i zasilić nasze gospodarstwo na długi czas.

realizacjia-sps-magazyn-energii.jpg
magzyn-AC200MAX_bok.jpg

Bank energii fotowoltaicznej

Panele fotowoltaiczne charakteryzują się nieciągłością wytwarzania energii. Magazyny prądu pozwalają na jej efektywne gromadzenie i przechowywanie w okresach, w których zapotrzebowanie okazuje się mniejsze niż produkcja. Urządzenia sprawdzają się idealnie nocą czy w okresie słabego nasłonecznienia. Magazyn energii do fotowoltaiki to korzystne rozwiązanie zarówno pod kątem finansowym, jak i ekologicznym.

Postaw na pojemność, która spełni Twoje oczekiwania

Wybór odpowiedniej pojemności magazynu energii stanowi kluczowy krok w budowie zrównoważonej infrastruktury energetycznej. Dokładna analiza zapotrzebowania, typów źródeł, czasu przechowywania, skuteczności i kosztów pozwala na optymalne dostosowanie pojemności banku energii do konkretnych potrzeb użytkownika. Współczesne technologie magazynowania prądu; takie jak akumulatory litowo-jonowe, magazyny pomp wodnych czy magazyny cieplne, oferują różne warianty i zastosowania, co umożliwia dopasowanie ich do indywidualnych wymagań i celów eksploatacyjnych. Przy wyborze pojemności magazynu warto współpracować z doświadczonymi ekspertami, którzy pomogą we wdrożeniu efektywnego rozwiązania dla danego systemu energetycznego.

Przyjmuje się, że pojemność magazynu powinna być równa co najmniej 1,5 mocy instalacji. Bardzo popularnymi wariantami są przede wszystkim:

Postaw na innowację i niezależność energetyczną już dzisiaj!

Jaką pojemność magazynu energii wybrać?

Kalkulator pozwala wybrać pojemnośc domowego magazynu energii dla danej instalacji fotowoltaicznej przy znanym rocznym zużyciu energii. Jeśli w domu działa pompa ciepła lub ładowany jest samochód elektryczny warto skonsultowac się z naszym doradcą technicznym w celu dobrania najlepszej pojemności.

magazyn-energii-AC200MAX.jpg

Magazyn energii – cena i koszty

Obecnie, ceny banków energii fotowoltaicznej wciąż są stosunkowo wysokie. Wartość magazynów zależy od kilku czynników; w tym ich pojemności, technologii akumulatorów, kosztów instalacji oraz integracji z systemem energetycznym. Niemniej jednak, wraz z postępem technologicznym i skalowaniem produkcji, koszty magazynów zmniejszają się, co sprzyja ich szerszemu wdrożeniu. Oczekuje się, że rozwój bardziej zaawansowanych technologii i większa konkurencja na rynku przyczynią się do znacznego obniżenia cen. Ponadto, wsparcie rządowe i regulacyjne dla odnawialnych źródeł energii i magazynów może odegrać kluczową rolę w stymulowaniu inwestycji tego typu.

Domowe magazyny energii

Samowystarczalny i oszczędny – taki może być Twój dom

Domowe magazyny prądu wspierają wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, pozwalają na elastyczne zarządzanie ich zużyciem, przyczyniają się do niezależności energetycznej i redukcji kosztów. Wprowadzenie innowacyjnych systemów przyczynia się również do zrównoważonego rozwoju oraz obniża obciążenie ogólnych sieci elektroenergetycznych.

Minimalistyczny design, maksymalna moc

Nowoczesne domowe magazyny energii charakteryzują się niewielkimi rozmiarami. Nie wymagają dużej powierzchni do instalacji czy chociażby osobnego pomieszczenia. Na uwagę zasługuje ich nowoczesna obudowa, która nie rzuca się w oczy i sprawdza się w niemal każdym mieszkaniu. Wiele wariantów wyróżnia budowa modułowa. Połączenie kilku komponentów pozwala na dopasowanie mocy do indywidualnych potrzeb i na osiągnięcie nawet kilkukrotnie lepszych wyników.

Kumulowanie energii przez lata

bmz-magazyn-energii.jpg

Współczesne warianty tworzone są z wykorzystaniem najefektywniejszych dostępnych technologii. Świetnym przykładem okazują się domowe magazyny energii LiFePO4. Urządzenia z wbudowanym systemem nadzorującym sterują maksymalnymi prądami ładowania i rozładowania. Kontrolują też temperaturę oraz napięcie. Inteligentne banki energii mogą być poddane ponad 7 tysiącom pełnych cykli ładowania przy zachowaniu bardzo wysokiej pojemności baterii. Możesz być pewny, że magazyn posłuży Ci nawet kilkadziesiąt lat.

Przenośne magazyny energii

Niezależne zasilanie w Twoich rękach

Przenośne magazyny energii zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić Ci niezależne źródło zasilania kiedy tylko tego potrzebujesz. Niezawodne urządzenie sprawdzi się zarówno podczas wyjazdu, aktywności na świeżym powietrzu, jak i w przypadku większej awarii. Rozwiązanie charakteryzuje się dużą pojemnością, nowoczesnym designem, a przede wszystkim łatwą obsługą.

Przenośny magazyny energii stosowane są na szeroką skalę w:
Sprawdzają się idealnie na każdym obszarze o dużym niedoborze mocy.

Dynamiczny i stały rozwój

Producenci przenośnych akumulatorów energii proponują atrakcyjne rozwiązanie, które działają w służbie ludziom i ekologii. Innowacyjne magazyny odpowiadają na potrzeby społeczeństwa i mają wpływ na poprawę jakości życia. Na rynku sukcesywnie pojawiają się nowe propozycje, a dynamika rozwoju tego obszaru nieustannie zaskakuje.

Przemysłowe magazyny energii

Przemysłowe magazyny energii w zmieniającym się systemie energetycznym

Przemysłowe magazyny prądu przyczyniają się do zrównoważenia systemów energetycznych. Pozwalają na optymalne wykorzystywanie ogromnych podkładów energii odnawialnej i mają kluczowe znaczenie przy budowie elastycznych sieci przystosowanych do wymagań współczesnego świata.

Przyszłość w naszych rękach

Przemysłowe magazyny energii są kluczowym elementem transformacji i modernizacji sektora energetycznego. Inwestycja w urządzenia tego typu ma znaczenie dla realizacji globalnych celów związanych z walką ze zmianami klimatu i zapewnieniem stabilnej, niezawodnej i zrównoważonej infrastruktury.

Ogranicz stratę mocy na dużych odległościach, popraw efektywność instalacji i ustabilizuj parametry sieci – postaw na innowację!

Czy magazyn energii trzeba zgłaszać?

Tak. Każdy magazyn energii, także ten instalowany „za licznikiem”, podlega zgłoszeniu. Wnioski i zgłoszenia należy składać do Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD), właściwych dla poszczególnych regionów kraju.

Zgłoszenie magazynu energii a wydanie warunków przyłączenia – jakie są zasady?

Osoby, które chcą zainwestować w zakup i montaż magazynu energii mogą znajdować się na różnym etapie realizacji projektu. A w zależności od etapu budowy systemu energetycznego mogą obowiązywać różne zasady. Czasem możemy poprzestać na samym zgłoszeniu magazynu energii. Są jednak sytuacje, gdy trzeba również złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci. Warto więc poznać zasady, które o tym decydują i schematy postępowania.

Jeśli chcemy wyposażyć już istniejący obiekt w magazyn energii, wymagane jest przygotowanie i złożenie następujących dokumentów:

  • wniosek o wydanie warunków przyłączenia magazynu energii do sieci elektroenergetycznej – należy go złożyć do odpowiedniego OSD, właściwego dla danego regionu kraju;
  • załącznik ze szczegółowo opisanymi parametrami określonego magazynu energii – odpowiedni dla napięcia zasilającego dany obiekt.

Jeśli chcemy doposażyć już istniejącą mikroinstalację w magazyn energii, wymagane jest przygotowanie i złożenie następujących dokumentów:

  • zgłoszenie aktualizacji mikroinstalacji – w sytuacji, gdy moc zainstalowana nie przekroczy mocy umownej dla danego obiektu, zaś moc łączna nie przekroczy 50 kW;
  • wniosek o zwiększenie mocy umownej – w sytuacji, gdy moc zainstalowana przekroczy moc ustaloną dla odbiorcy końcowego;
  • wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci dla źródła energii elektrycznej wraz z załącznikiem zawierającym opis parametrów danego magazynu energii.

Jeśli chcemy wyposażyć już istniejące źródło wytwórcze powyżej 50 kW w magazyn energii, wymagane jest przygotowanie i złożenie następujących dokumentów:

  • wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci dla źródła energii elektrycznej;
  • załącznik ze szczegółowo opisanymi parametrami określonego magazynu energii – odpowiedni dla napięcia zasilającego dany obiekt.

Warto zaznaczyć, że formularze w każdym z wymienionych przypadków będą się różnić między sobą. Ponadto mogą być inne dla każdego Operatora Systemów Dystrybucyjnych (OSD), a same wymagania formalne czy procedury mogą być w różny sposób interpretowane. Aby uniknąć ewentualnych pomyłek, najlepiej wcześniej zasięgnąć opinii doradcy na temat tego, który formularz w danym przypadku będzie najwłaściwszy.

Czy mogę otrzymać dofinansowanie na magazyn energii?

Tak! Ruszyła piąta edycja Programu Mój Prąd 5.0, która nadal wspiera finansowanie prosumentów, którzy wytwarzają energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych. Warto zaznaczyć, że nabór wniosków został uruchomiony w Międzynarodowy Dzień Ziemi – 22.04.2023 roku.

Mój prąd 5.0 skierowany jest do prosumentów, którzy posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną (od 2kWh do 10kWh) oraz rozliczają się z wyprodukowanej energii w nowym systemie net-billing lub prosumentów, którzy gotowi są zmienić system opustów z net-metering na net-billing.

W programu Mój Prąd 5.0 można otrzymać dofinansowanie także na magazyn energii: dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych, w tym dla urządzeń dodatkowych tj. magazyn energii – wysokość dofinansowania wyniesie do 16 tys. zł.

Dotacja dotyczy zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej o pojemności minimum 2 kWh – cena zakupu i montażu magazynu, w przeliczeniu na 1 kW nie może przekroczyć 6.000 zł (bez kosztów wysyłki/transportu).

WAŻNE!

  • Wnioski należy składać tylko drogą elektroniczną, poprzez stronę internetową: https://gwd.nfosigw.gov.pl/ (Wnioski złożone w formie pisemnej będą odrzucane).
  • Wniosek w formie elektronicznej może być złożony przez Pełnomocnika (należy udzielić odpowiedniego pełnomocnictwa).
  • Okres kwalifikacji  od 01.02.2020r.: wszytskie wydatki dotyczące zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz urządzeń dodatkowych.

Informujemy, iż piąty nabór wniosków o dofinansowanie w programie priorytetowym „Mój Prąd” (MP5) trwa do 22.12.2023r. lub do wyczerpania środków.

Powyższe informacje pochodzą ze strony programu Mój Prąd

Czy fotowoltaika i magazyny energii pozwolą obniżyć rachunki?

Artykuł Czy fotowoltaika i magazyny energii pomogą obniżyć rachunki? na portalu e-magazyny.pl świetnie tłumaczy w jaki sposób fotowoltaika oraz prosumenckie magazyny energii mogą pomóc zmniejszyć nasz rachunek za energię eletryczną. Zachęcamy również do zapozniania się z artykułem Jak oszczędzać energię by obniżyć rachunki za prąd?  Pozwoli on dowiedzieć się więcej o taryfach G11 oraz G12 i G12w.

On-grid a off-grid

Instalacja on-grid to instalacja fotowoltaiczna, która została przyłączona do zewnętrznej sieci energetycznej. Głównymi elementami tej instalacji są panele słoneczne oraz inwerter. Rolą inwertera jest zamiana prądu stałego, który jest produkowany w ogniwach słonecznych na prąd przemienny o napięciu i częstotliwości odpowiedniej dla kraju, w którym dany system został podłączony. Dzięki instalacji on-grid nadwyżki energii można przekazywać do sieci energetycznej. Sieć energetyczna pełni wtedy rolę magazynu energii.

Zalety instalacji on-grid

Instalacja on-grid pozwala na bieżące korzystanie z prądu produkowanego w ramach domowego systemu fotowoltaicznego. W sytuacji, gdy domowa instalacja wyprodukuje więcej energii niż wynosi bieżące zapotrzebowanie na nią, wówczas nadwyżka energii może trafić do sieci i można ją sprzedać bez posiadania dodatkowych pozwoleń. Natomiast w sytuacji, gdy w danej chwili system ten jest zbyt mało wydajny w porównaniu do zapotrzebowania na energię, występujące niedobory pokrywa się pobierając energię elektryczną z sieci.

Wady instalacji on-grid

Największą wadą instalacji on-grid jest fakt, że taka instalacja jest zależna od działania sieci. Oznacza to, że nie działa ona w sytuacji wystąpienia jakichkolwiek przerw w dostawie prądu lub awarii w ramach sieci energetycznej.

Instalacja off-grid nazywana jest również systemem wyspowym. Taki system, pod kątem produkcji energii elektrycznej, działa podobnie jak instalacja on-grid. Różni się natomiast tym, że nie jest on połączony z siecią energetyczną. W związku z tym nadmiar energii wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne systemu off-grid nie może być sprzedawany do sieci. Ale nie oznacza to, że ewentualne nadwyżki energii elektrycznej przepadają – przechowuje się je w akumulatorach, które pełnią rolę magazynów energii. Energia elektryczna w akumulatorach magazynowana jest aż do momentu, w którym wystąpi zwiększone zapotrzebowanie na energię, ale ilość energii z bieżącej produkcji będzie zbyt mała na jego pokrycie.

Zalety instalacji off-grid

Jedną z największych zalet systemu off-grid jest możliwość uniezależniania się podmiotu od zewnętrznych dostawców energii. System off-grid pozwala zarówno na korzystanie z energii produkowanej na bieżąco, jak i jej magazynowanie we własnym zakresie, a następnie wykorzystanie jej w późniejszym czasie. Ponadto system off-grid może służyć jako zasilanie awaryjne. Jest to dobra alternatywa dla klasycznych zasilaczy awaryjnych i agregatów prądotwórczych.

Wady instalacji off-grid

Największą wadą instalacji off-grid jest jej koszt, który wynika z konieczności zakupu akumulatorów, w których magazynuje się energię.

Nie ulega wątpliwości, że tańszym rozwiązaniem jest instalacja on-grid. Zakup falowników sieciowych wymaga poniesienia zdecydowanie mniejszych kosztów niż elementy niezbędne do zbudowania systemu off-grid.

System off-grid jest droższy. Powodem tego jest m.in. konieczność zakupu regulatora ładowania oraz magazynu energii składającego się z akumulatorów o odpowiedniej mocy, zależnej od potrzeb danego obiektu.