ZPUE stacje transformatorowe z magazynami energii

Informacje dodatkowe

Informacje o produkcie

SPS to inteligentna stacja transformatorowa z magazynem energii (o pojemności dostosowanej do danej aplikacji), przyłączami do źródeł OZE oraz ładowarkami pojazdów elektrycznych (nawet 250 kW).

Inteligentna stacja transformatorowa z magazynem energii to rozwiązanie integrujące funkcje zdalnie zarządzanej rozdzielczo-dystrybucyjnej stacji transformatorowej pracującej w systemie Smart Grid z dwukierunkowym inwerterem (ładowanie / oddawanie energii) współpracującym z magazynem energii. Stacja zapewnia możliwość ładowania pojazdów elektrycznych, zarówno osobowych jak i np. autobusów. Uzupełnieniem systemu jest możliwość zasilania magazynu energii lub odbiorców bezpośrednio z odnawialnych źródeł energii elektrycznej np. farm fotowoltaicznych czy wiatrowych.

Poszczególne elementy składowe mogą tworzyć niezależne instalacje. Natomiast zarządzane przez SPS-Control mogą również pracować jako jeden zaawansowany system skutecznie wpływający na poprawę niezawodności zasilania obiektów elektroenergetycznych, optymalizujący zapotrzebowanie na energię elektryczną i związane z tym nakłady finansowe.

SPS jest stacją w pełni skalowalną. Oznacza to, że odpowiadamy na każde zapytanie naszych klientów, starając się stworzyć obiekt w pełni zoptymalizowany i dostosowany do konkretnych potrzeb użytkownika. Cechą wspólną stacji SPS jest budowa dwuczęściowa, część naziemna oraz część podziemna (możliwe jest wykonanie całości stacji w części naziemnej).

W części naziemnej znajdującej się nad poziomem gruntu, zainstalowane są wszystkie typowe komponenty stacji transformatorowej takie jak:

  • transformator SN/nN
  • rozdzielnicę SN
  • rozdzielnicę nN
  • inwerter dwukierunkowy do obsługi magazynu energii
  • szafa sterownicza SPS-Control
  • komponenty opcjonalne: ładowarka szybka do pojazdów elektrycznych, inwerter do obsługi OZE, system gaszenia

Część podziemna jest przeznaczona głównie na magazyn energii. Usytuowanie akumulatorów w części podziemnej zapewnia optymalną temperaturę pracy ogniw bez konieczności stosowania rozbudowanego systemu HVAC. Dodatkową zaletą podziemia jest bezpieczeństwo p.poż. Usytuowanie obudowy z bateriami poniżej poziomu gruntu stwarza naturalne bariery p.poż, co znacznie poprawia odporność ogniową całej stacji. Takie rozwiązanie pozwala również dwukrotnie zmniejszyć powierzchnię zabudowy w stosunku do tradycyjnego rozwiązania naziemnego.

 

 

Materiały dodatkowe

Katalog – magazynowanie energii w aplikacjach przemysłowych