Czym jest magazyn energii?

Magazyn energii pozwala na przechowywanie energii elektrycznej, czyli magazynowanie prądu wtedy, gdy jego produkcja (np. z fotowoltaiki) jest większa niż bieżące zużycie. Takie urządzenia odbierają energię w celu ponownego jej udostępnienia do późniejszego wykorzystania.

Jeśli posiadamy magazyn energii, mamy możliwość wykorzystania 100% energii wyprodukowanej przez naszą instalację fotowoltaiczną. Dzięki temu stajemy się niezależni od sieci energetycznej, a nasza działalność zabezpieczona jest na wypadek przerw w dostawie prądu lub awarii sieci energetycznej.

 

Zastosowanie magazynu energiiJaką pojemność magazynu energii wybrać?

Kalkulator pozwala wybrać pojemnośc domowego magazynu energii dla danej instalacji fotowoltaicznej przy znanym rocznym zużyciu energii. Jeśli w domu działa pompa ciepła lub ładowany jest samochód elektryczny warto skonsultowac się z naszym doradcą technicznym w celu dobrania najlepszej pojemności.

On-grid a off-grid

Czym jest instalacja on-grid?

Instalacja on-grid to instalacja fotowoltaiczna, która została przyłączona do zewnętrznej sieci energetycznej. Głównymi elementami tej instalacji są panele słoneczne oraz inwerter. Rolą inwertera jest zamiana prądu stałego, który jest produkowany w ogniwach słonecznych na prąd przemienny o napięciu i częstotliwości odpowiedniej dla kraju, w którym dany system został podłączony. Dzięki instalacji on-grid nadwyżki energii można przekazywać do sieci energetycznej. Sieć energetyczna pełni wtedy rolę magazynu energii.

Zalety instalacji on-grid

Instalacja on-grid pozwala na bieżące korzystanie z prądu produkowanego w ramach domowego systemu fotowoltaicznego. W sytuacji, gdy domowa instalacja wyprodukuje więcej energii niż wynosi bieżące zapotrzebowanie na nią, wówczas nadwyżka energii może trafić do sieci i można ją sprzedać bez posiadania dodatkowych pozwoleń. Natomiast w sytuacji, gdy w danej chwili system ten jest zbyt mało wydajny w porównaniu do zapotrzebowania na energię, występujące niedobory pokrywa się pobierając energię elektryczną z sieci.

Wady instalacji on-grid

Największą wadą instalacji on-grid jest fakt, że taka instalacja jest zależna od działania sieci. Oznacza to, że nie działa ona w sytuacji wystąpienia jakichkolwiek przerw w dostawie prądu lub awarii w ramach sieci energetycznej.

Czym jest instalacja off-grid?

Instalacja off-grid nazywana jest również systemem wyspowym. Taki system, pod kątem produkcji energii elektrycznej, działa podobnie jak instalacja on-grid. Różni się natomiast tym, że nie jest on połączony z siecią energetyczną. W związku z tym nadmiar energii wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne systemu off-grid nie może być sprzedawany do sieci. Ale nie oznacza to, że ewentualne nadwyżki energii elektrycznej przepadają – przechowuje się je w akumulatorach, które pełnią rolę magazynów energii. Energia elektryczna w akumulatorach magazynowana jest aż do momentu, w którym wystąpi zwiększone zapotrzebowanie na energię, ale ilość energii z bieżącej produkcji będzie zbyt mała na jego pokrycie.

Zalety instalacji off-grid

Jedną z największych zalet systemu off-grid jest możliwość uniezależniania się podmiotu od zewnętrznych dostawców energii. System off-grid pozwala zarówno na korzystanie z energii produkowanej na bieżąco, jak i jej magazynowanie we własnym zakresie, a następnie wykorzystanie jej w późniejszym czasie. Ponadto system off-grid może służyć jako zasilanie awaryjne. Jest to dobra alternatywa dla klasycznych zasilaczy awaryjnych i agregatów prądotwórczych.

Wady instalacji off-grid

Największą wadą instalacji off-grid jest jej koszt, który wynika z konieczności zakupu akumulatorów, w których magazynuje się energię.

On-grid a off-grid – różnice w kosztach

Nie ulega wątpliwości, że tańszym rozwiązaniem jest instalacja on-grid. Zakup falowników sieciowych wymaga poniesienia zdecydowanie mniejszych kosztów niż elementy niezbędne do zbudowania systemu off-grid.

System off-grid jest droższy. Powodem tego jest m.in. konieczność zakupu regulatora ładowania oraz magazynu energii składającego się z akumulatorów o odpowiedniej mocy, zależnej od potrzeb danego obiektu.

Falownik hybrydowy zamiast solarnego lub dodanie falownika dwukierunkowego/bateryjnego

Magazyn energii to zestaw składający się z inwertera dwukierunkowego lub hybrydowego, BMS-a (kontrolera baterii) oraz modułów baterii.

W zakresie wyboru inwertera mamy dwie możliwości:

1. Wymiana istniejącego inwertera solarnego na inwerter hybrydowy

Inwerter hybrydowy to urządzenie, które łączy ze sobą funkcjonalności inwerterów solarnych i dwukierunkowych.

Ze względu na wewnętrzne połączenie obwodów, energia w inwerterze hybrydowym może być dowolnie dzielona lub łączona, np. energia z PV może jednocześnie ładować akumulator, a nadwyżka płynąć do sieci. Kiedy mamy inwerter hybrydowy w momencie zaniku zasilania PV, bateria oraz obwody gwarantowane (Off-grid load) cały czas pracują.

System z inwerterem hybrydowym. Źródło: Kehua

2. Dołączenie do inwertera solarnego – magazynu z inwerterem dwukierunkowym wraz z dwoma urządzeniami „Smart Meter”

Inwerter dwukierunkowy to inwerter, który może jedynie ładować lub rozładowywać baterię z/do sieci.

Smart Meter to urządzenia dodatkowe, które służy inwerterowi magazynu energii do monitorowania przepływów energii w całym systemie.

System z inwerterem dwukierunkowym. Źródło: Kehua

Czy magazyn energii trzeba zgłaszać?

Tak. Każdy magazyn energii, także ten instalowany „za licznikiem”, podlega zgłoszeniu. Wnioski i zgłoszenia należy składać do Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD), właściwych dla poszczególnych regionów kraju.

Zgłoszenie magazynu energii a wydanie warunków przyłączenia – jakie są zasady?

Osoby, które chcą zainwestować w zakup i montaż magazynu energii mogą znajdować się na różnym etapie realizacji projektu. A w zależności od etapu budowy systemu energetycznego mogą obowiązywać różne zasady. Czasem możemy poprzestać na samym zgłoszeniu magazynu energii. Są jednak sytuacje, gdy trzeba również złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci. Warto więc poznać zasady, które o tym decydują i schematy postępowania.

Przypadek 1. Wyposażenie istniejącego obiektu w magazyn energii

Jeśli chcemy wyposażyć już istniejący obiekt w magazyn energii, wymagane jest przygotowanie i złożenie następujących dokumentów:

  • wniosek o wydanie warunków przyłączenia magazynu energii do sieci elektroenergetycznej – należy go złożyć do odpowiedniego OSD, właściwego dla danego regionu kraju;
  • załącznik ze szczegółowo opisanymi parametrami określonego magazynu energii – odpowiedni dla napięcia zasilającego dany obiekt.

Przypadek 2. Doposażenie istniejącej mikroinstalacji w magazyn energii?

Jeśli chcemy doposażyć już istniejącą mikroinstalację w magazyn energii, wymagane jest przygotowanie i złożenie następujących dokumentów:

  • zgłoszenie aktualizacji mikroinstalacji – w sytuacji, gdy moc zainstalowana nie przekroczy mocy umownej dla danego obiektu, zaś moc łączna nie przekroczy 50 kW;
  • wniosek o zwiększenie mocy umownej – w sytuacji, gdy moc zainstalowana przekroczy moc ustaloną dla odbiorcy końcowego;
  • wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci dla źródła energii elektrycznej wraz z załącznikiem zawierającym opis parametrów danego magazynu energii.

Przypadek 3. Wyposażenie istniejącego źródła wytwórczego powyżej 50 kW w magazyn energii?

Jeśli chcemy wyposażyć już istniejące źródło wytwórcze powyżej 50 kW w magazyn energii, wymagane jest przygotowanie i złożenie następujących dokumentów:

  • wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci dla źródła energii elektrycznej;
  • załącznik ze szczegółowo opisanymi parametrami określonego magazynu energii – odpowiedni dla napięcia zasilającego dany obiekt.

Warto zaznaczyć, że formularze w każdym z wymienionych przypadków będą się różnić między sobą. Ponadto mogą być inne dla każdego Operatora Systemów Dystrybucyjnych (OSD), a same wymagania formalne czy procedury mogą być w różny sposób interpretowane. Aby uniknąć ewentualnych pomyłek, najlepiej wcześniej zasięgnąć opinii doradcy na temat tego, który formularz w danym przypadku będzie najwłaściwszy.

Czy mogę otrzymać dofinansowanie na magazyn energii?

Tak! W ramach programu Mój Prąd 4.0 można otrzymac nawet 16 tysięcy złotych dofinansowania do magazynu energii. Nasz zespół doświadczonych konsultantów chętnie udzieli wszystkich informacji na temat programu oraz pomoże w wypełnieniu wniosku

Warto zaznaczyć, że nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd na lata 2021 - 2023 trwający od dnia 15.04.2022 roku został przedłużony do 31.03.2023 roku.

W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z magazynem energii dofinansowanie wyniesie:

  • do mikroinstalacji do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7 tys. zł;
  • do mikroinstalacji do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7 tys. zł;
  • dofinansowanie do magazynów ciepła oraz systemu HEMS/EMS nie ulega zmianie.

WAŻNE!

Wnioskodawcy którzy otrzymali już wypłatę dofinansowania w ramach MP4 w poprzedniej wysokości nie będą musieli składać nowego wniosku.

Dla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a dotacją jaką otrzymałby Wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania.

Nowy nabór wniosków dedykowany jest dla prosumentów w nowym systemie net billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net billing.

Powyższe informacje pochodzą ze strony programu Mój Prąd

Czy fotowoltaika i magazyny energii pozwolą obniżyć rachunki?

Artykuł Czy fotowoltaika i magazyny energii pomogą obniżyć rachunki? na portalu e-magazyny.pl świetnie tłumaczy w jaki sposób fotowoltaika oraz prosumenckie magazyny energii mogą pomóc zmniejszyć nasz rachunek za energię eletryczną.

Zachęcamy również do zapozniania się z artykułem Jak oszczędzać energię by obniżyć rachunki za prąd? Pozwoli on dowiedzieć się więcej o taryfach G11 oraz G12 i G12w.

Moc i czas ładowania samochodu elektrycznego – od czego zależy?

Moc ładowania samochodu elektrycznego, to jeden z najbardziej istotnych parametrów Wallboxa. Czas i częstość ładowania decydują bowiem o wygodzie z jaką korzysta się z auta. Co ciekawe, wysokość mocy ładowania nie zależy tylko od parametrów urządzenia ładującego. Ma na to wpływ więcej czynników – dowiedz się jakich.

Komercyjne stacje ładowania samochodów elektrycznych

Na początku przypomnijmy, że im większa jest moc ładowarki, tym szybciej ładuje się pojazd. Dlatego najszybciej samochód elektryczny można naładować za pomocą komercyjnej stacji ładowania udostępnianej publicznie. Takie miejsca korzystają z prądu stałego (DC), który pozwala na osiągnięcie dużej mocy ładowania – 150 kW, czasem więcej. To duża różnica w porównaniu do mocy udostępnianej z domowego gniazdka – zwykle 2,3 kW.

Ładowanie samochodów elektrycznych w domu

Ładowanie pojazdów w „domowych warunkach” odbywa się za pomocą prądu przemiennego (AC) udostępnianego z domowego gniazdka. W praktyce odbywa się to na trzy sposoby. Można wykorzystać kabel z wtyczką do gniazdka 220 V, ładowarkę od producenta pojazdu lub tzw. Wallboxa, czyli inteligentną ładowarkę domową.

Jeśli decydujemy się na ładowanie samochodu elektrycznego z gniazdka, to musimy wiedzieć, że maksymalna rzeczywista moc ładowania nie przekroczy 2,5 kW. W praktyce oznacza to, że aby naładować nasze akumulatory możemy potrzebować nawet 20 godz. To bardzo długo i zwykle jest to niepraktyczne, ale moc w tym przypadku ograniczona jest przez parametry sieci elektrycznej. Aby zwiększyć moc ładowania niezbędne jest korzystanie ze specjalnych ładowarek, a Wallboxy to udoskonalone urządzenia. Można je podłączyć do jednofazowej lub trójfazowej sieci elektrycznej. Moc Wallboxa może wynosić nawet 22 kW.

Czy mocniejsza ładowarka zawsze ładuje szybciej?

Generalnie przyjmuje się, że im większa jest moc ładowarki, tym szybciej ładuje się pojazd. Jednak rzeczywistość pokazuje, że nie zawsze ta zasada się sprawdza. Sprawdźmy dlaczego tak się dzieje.

Przede wszystkim warto zdać sobie sprawę z tego, że na szybkość ładowania pojazdu elektrycznego nie ma wpływu tylko jeden czynnik. Takich czynników jest o wiele więcej. Oznacza to, że moc ładowania pojazdu elektrycznego nie zależy wyłącznie od technologii danej ładowarki.

Duże znaczenie ma sam projekt auta, jego funkcjonalność, w tym także nałożone ograniczenia. Niektórzy producenci samochodów elektrycznych ograniczają bowiem moc ładowania pojazdów prądem przemiennym. Jeśli samochód ma więc wprowadzone takie ograniczenie, wówczas może ładować się wolniej niż normalnie pozwalałyby na to maksymalne możliwości ładowarki.

Przypadek 1. Renault ZOE – producent nie wprowadził ograniczeń w samochodzie

Jeśli producent nie wprowadza ograniczeń dotyczących ładowania w samochodzie, to o wiele lepiej można wykorzystać możliwości szybkiej ładowarki. Zatem czas ładowania akumulatorów w takiej sytuacji może być o wiele krótszy, jeśli ładowarka ma większą moc.

Renault ZOE to przykład samochodu, który ograniczeń ładowania nałożonych przez producenta nie ma. Dzięki temu można go ładować prądem przemiennym najmocniejszym Wallboxem z mocą 22 kW. Czas ładowania takim urządzeniem wynosi wówczas niecałe 2 i pół godziny. Możliwości Wallboxa w tym przypadku są więc duże. Robi to znaczną różnicę, zwłaszcza jeśli uświadomimy sobie, że prawie 10 razy dłużej trwałoby ładowanie tego samochodu przy pomocy zwykłego gniazdka elektrycznego.

Przypadek 2. Nissan Leaf – producent wprowadził ograniczenie w samochodzie

Producent Nissana Leaf wprowadził ograniczenie w tym pojeździe do 6 kW. Zatem jeśli podłączymy Nissana Leaf do mocniejszej ładowarki niż 6 kW, np. do najmocniejszego Wallboxa 22 kW, to i tak nie będziemy mogli wykorzystać maksymalnych możliwości tego Wallboxa. Zastosowane ograniczenie w samochodzie Nissan Leaf, czyli wartość graniczna dla samochodu, nie pozwoli na ładowanie pojazdu z większą mocą niż 6 kW. Nawet jeśli podłączymy ten samochód do mocniejszej ładowarki, to nie skróci to czasu ładowania jego akumulatorów.